INTELIGENCA

 • POVEČANJE INTELIGENTNOSTI

   

  Eno od izjemno zanimivih odkritij je pokazalo, da se pri praktikantih Transcendentalne meditacije inteligentnost bistveno izboljša celo po 25. letu starosti, ko naj bi sicer ne naraščala več. Iz kopice raziskav omenimo študijo, ki je bila opravljena med študenti, ki na Maharishi University of Management (ZDA) kot del dnevne rutine vadijo Transcendentalno meditacijo.

  Pri teh študentih so v nekaj letih izmerili bistven porast IQ: v 2 letih povprečno za 5 točk oziroma v 4 letih 9 točk). Pri kontrolni skupini (študentje druge univerze v Iowi, kjer ne vadijo Transcendentalne meditacije) v tem času ni bilo bistvene spremembe IQ, kar je bilo pričakovano, saj se običajno po 18 letu IQ več bistveno ne spreminja. (IQ merjen z Cattellovim CFIT testom. Vir raziskave: Personality and Individual Differences 12: 1105–1116.)

Transcendentalna meditacija - večja inteligentnost

 

 • LAŽJE REŠITE PROBLEME

   

  Že po nekaj dneh vadbe Transcendentalne meditacije opazite, da lažje rešujete probleme. Misli postanejo bolj jasne in urejene, zato z manj dela opravite več. Življenje postane lažje, vaša aktivnost pa bolj učinkovita ter izpolnjujoča.