BOLJŠI USPEH V ŠOLI

 • BI RADI IMELI BOLJŠE OCENE V ŠOLI?

   

  Stres in anksioznost dokazano zavirata optimalno delovanje živčnega sistema. S tem, ko Transcendentalna meditacija odstranjuje strese in napetosti, ustvari pogoje za boljše učenje, večjo ustvarjalnost, motiviranost ter inteligentnost.

  učenjeZaradi celovitega razvoja ustvarjalnosti, inteligentnosti, spomina ter osebnosti se bistveno izboljša tudi šolski uspeh.

  Človek se lažje uči, hitreje dojema, bolje rešuje probleme ter ima več volje do dela. Zaradi bolj urejenega mišljenja postane bolj organiziran, lažje se zbere in si več zapomni.

  V šolah, kjer so uvedli Transcendentalno meditacijo med učence, se je šolski uspeh bistveno izboljšal. V tem poskusu so študentje, ki so se naučili Transcendentalno meditacijo, že v nekaj semestrih bistveno izboljšali svoje povprečne ocene. (Vir: D.P, Heaton and D.W: Orme-Johnson, "The Transcendental Meditation Program and Academic Achievement," Scientific Research on the Transcen­dental Meditation Program, Collected Papers; Vo1. 396-399.)

 • Transcendentalna meditacija poveča učni uspeh

 

 • HITREJE IN LAŽJE SI ZAPOMNITE

   

  Tudi v Sloveniji je bila opravljena raziskava na Gimnaziji Novo Mesto. V dveh razredih, kjer so se učenci naučili tehnike Transcendentalne meditacije, se je povprečni učni uspeh dijakov v enem samem semestru v povprečju izboljšal za 0.3 ocene.

  Prav tako so profesorji, ki so poučevali poskusna razreda, pri dijakih opazili bistveno izboljšanje učnega uspeha, prisotnosti pri pouku, sodelovanja pri pouku ter povečanje ustvarjalnosti. (Vir raziskave: Radkovič Mateja, Recelj Petra: Vpliv tehnike transcendentalne meditacije na novomeških gimnazijcih: naloga za Gibanje znanost mladini; Novo mesto - Gimnazija, 1994; (COBISS-ID: 1425975)