NOTRANJA STABILNOST

 • TRANSCENDENTALNA MEDITACIJA RAZVIJE NOTRANJO STABILNOST

   

  Psihologi so že davno spoznali, da je notranja stabilnost ključni faktor, ki določa tudi zmožnost učenja, osebnost in socialno obnašanje. Testi "neodvisnosti od polja" (oziroma neodvisnosti od motečih vplivov okolja; angleško: "field independence") merijo prav to dimenzijo osebnosti.

  "Neodvisnost od polja" predstavlja sposobnost izkušanja podrobnosti ločeno od njenega ozadja. Neodvisnost izvira iz človekovega stabilnega notranjega referenčnega okvirja, ki rabi kot osnova za razlaganje in reagiranje na zunanji svet. Taki ljudje imajo stabilna stališča, nazore, navade in sodbe, brez nenehnega oziranja na zunanje standarde. Pri uresničevanju ciljev bolj učinkovito odklanjajo moteče dejavnike. Radi so aktivni ter prevzemajo odgovorne naloge.

  V raziskavi, v kateri so s tremi različnimi testi merili "neodvisnost od polja", so ugotovili, da že po treh mesecih vadbe Transcendentalne meditacije pozornost postane precej bolj neodvisna od motečih vplivov okolice. Doslej je veljalo, da se raven "neodvisnosti od polja" pri odraslih osebah ne spreminja več. Ti izsledki pa kažejo, da Transcendentalna meditacija spodbudi razvoj stabilnega notranjega referenčnega okvirja ne glede na starostno dobo.

  Transcendentalna meditacija razvije notranjo stabilnost

 

Perceptual and Motor Skills 62: 731­738.

 •