SAMO-URESNIČITEV

 • TRANSCENDENTALNA MEDITACIJA RAZVIJA SAMO-AKTUALIZACIJO

   

  samoaktualizacijaDa ima večja notranja stabilnost pozitiven vpliv na celotno osebnostno strukturo, so potrdile tudi različne psihološke študije. Različne raziskave so pokazale, da že po nekaj mesecih vadbe Transcendentalne meditacije osebnostne spremembe kažejo očiten razvoj v smeri zdrave, samoaktualizirane osebnosti.

  Psihološki pojem samo-uresničitve označuje osebnostno integriranost in stabilnost, samo-spoštovanje, čustveno zrelost, sposobnost za pristne medčloveške odnose ter prilagodljiv odziv na izzive.

  Ker Transcendentalna meditacija ne vključuje nikakršne filozofije ali namerne spremembe načina življenja to pomeni, da je razvoj psihološke zrelosti povečana nevrofiziološka integriranost, ki je rezultat vadbe te metode.
  Meta-analiza 42 raziskav je pokazala, da ima Transcendentalna meditacija dosti večji učinek na razvoj samo-aktualizacije kot pa različne druge tehnike meditacije ali relaksacije.

  Transcendentalna meditacija razvije samo-uresničeno osebnost